Radon gir oss høye stråledoser og eksponering over lang tid kan føre til lungekreft. Eurofins Radonlabs avd. Radontiltak har som mål å bidra til effektiv reduksjon av radoneksponering av personer i boliger, arbeidsplasser og offentlige bygg. Dette oppnås via egen utvikling og testing av metoder som maksimerer effekt av tiltak mot radon.

Radontiltak utførelse

klimavakten-hus

Avdeling Radontiltak utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehab. prosjekter. Hvis det foreligger en tiltaksplan for et bygg kan avdeling Radontilak utføre tiltakene. Ta kontakt for befaring og pristilbud. Les mer...

Produkter for tiltak mot radon

radonprodukterSe vårt utvalg av produkter innen radontiltak. Vi tilbyr tiltaksløsninger for både eksisterende bygg (se f. eks. RadonSug, MiniVent, KlimaVakten etc.) og nybygg (radonsperre og grunnventilering), samt rehabilitering (radonbrønn, smøremembraner, flytende membraner). Robuste produkter som sikrer bygg mot radongass. Les mer ...

Referanser

radonlab-referanserAvdeling Radontiltak har utført hundrevis av tiltak og utbedringer av bygg i mange store og små prosjekter. Våre kunder er mange kommuner, borettslag, privatpersoner, entreprenører etc. Blant de store oppdragsgivere er Oslo kommune (Undervisningsbygg KF, Omsorgsbygg KF), Bærum kommune, Moss kommune etc. Ta  kontakt for en forkortet referanseliste.

Se ogsåRadonmålingRådgivning og Radonkurs