av BERNT ROALD NILSEN, Media Planet

Fråga: Hur kan man minska faran med radon?

Svar: Genom god ventilation, tätning mot mark, och utsug av radon.Ventilasjonstiltak mot radon

Forskning visar på vikten av en säker och god inomhusluftskvalitet, och vi vet att var man bor har stor betydelse.